“สารจากเลขาธิการอาเซียน ‘ประชาคมอาเซียน: อนาคตอุษาคเนย์’” และ “ปาฐกถา รัฐชาติ-พรมแดน: ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน” และ “ปาฐกถา โลกของอิสลามและมุสลิมในสยามประเทศไทย-อุษาคเนย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

Download (PDF, 971KB)